Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

PonasM

Ieškoma MODERATORIŲ komanda naujam serveriui (4-10 žmonių)

Sveiki, žmonės. Aš neseniai pradėjau kurti naują Minecraft serverį ir dabar man reikėtų moderatorių komandos, kurie prižiūrėtų serverį, padėtų man jį vystyti ir pnš. Atlygio nesitikėkit, gobšuoliai, bet galiu užtikrinti, kad bus smagu. Būtų gerai, kad nebūtumete jaunesni nei 9 metų, dažnai galėtumete prisijungti, mokėtumete lietuviškai. Jei sudomino - PM.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Susikurkite vartotoją arba prisijunkite, jeigu norite komentuoti

Jūs turite būti užsiregistravęs, jeigu norite komentuoti

Sukurti vartotoją

Užsiregistruokite mūsų forume!

Registruotis

Prisijunkite

Esate registruotas vartotojas? Prisijunkite.

Prisijungti