Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Julys321

Privatus modintas Minecraft serveris "Orange Hats"

Kviečiu visus kurie norėtų prisijungti prie bendruomenės ir kartu su ja žaisti modintą Minecraft.


Anketa


Naudojam Direwolf20 1.10 modpacką.


Privaloma turėti Legalia minecraft  paskyrą, gera nuotaika ir 2eu.


(Tie 2 eurai tik tam kad išlaikyti hosta ir galbūt jį dar pagerinti jei to reikės)


 


Dėl grief ir šiaip trolinimo tai pasakysiu tik kad serveryje elgiamės kaip subrendę žmonės ir bandom visi sutart tarpusavyje taip kad jei matysim nenora būti pilnaverčiu šios bendruomenės nariu, nieko nelaukę išmesime iš serverio.


Apie save t.y. serverio savininką :


Žaisdavau Minecraftas.lt modintam serveryje, jį taip pat padėdavau prižiūrėti. Trokštu atgaivinti to serverio dvasią čia, todėl labai laukiu nauju narių. default_smile.png


Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...