Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Nachis

Tavo noras [ŽAIDIMAS]

Taigi, šiame žaidime, pradedant nuo manęs, aš paprašau kokios nors nuotraukos, kad įkeltumėt ir po to jūs tą patį, na pavyzdys:

 

Nachis: Chuck Norris

 

Untitled_Image.png

 

Ir tada kas nors įkelia Nokia3310 foto ir po apačia rašo ko jis nori, kad kitas įkeltų foto.

 

Na, manau suprantate :) Taigi, pradedu - Notch!

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

ir būtinai aš turiu įkelt

silpnų nervų nežiūrėkit

 

*boom!

 

 

 

 

man kokią nors toxicom nuotrauką

Redagavo - RILEYW1
Įspėtas.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.