Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

unitazas

Taisyklės

MINECRAFT.E7.LT PROJEKTO TAISYKLĖS

 

Siekiant suburti darnią ir tvarkingą bei aktyvią bendruomenę, kiekvienas iš mūsų privalome laikytis žemiau pateiktų taisyklių. Nesilaikantieji tvarkos bus baudžiami. Tiek įspėjimais, tiek užblokavimu.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. Draudžiama žeminti kitus bendruomenės narius.

2. Draudžiama tyčia teršti forumą bereikšmėmis žinutėmis.

3. Naujos temos pavadinimas ir turinys turi būti išsamūs ir nusakantys problemą.

4. Draudžiama dėti netiesiogines nuorodas į kitus tinklalapius negavus leidimo iš administracijos. Tam galioja visi referalų tipo tinklalapiai, kitų minecraft projektų reklama.

5. Draudžiama rašyti vienam autoriui kelis pranešimus iš karto (Double post, Bump up).

6. Draudžiama pardavinėti Minecraft acountus, ar reklamuoti kur juos galima įsigyti kitur nei iš http://www.minecraft.net/

7. Draudžiama talpinti informaciją, kurios autorius neesate jūs, jei nepateikiate šaltinio ir tikrojo autoriaus.

8. Privaloma laikytis kiekvienos forumo skilties taisyklių.

9. Neaktyvūs, bei senesni nei savaitės pranešimai užrakinami, bei patalpinami šiukšlynėlyje. Norint juos grąžinti, privalote susisiekti su administracija.

10. Jei tema turi reikalavimų - privaloma jų laikytis.

11. Draudžiama talpinti ar diskutuoti apie virusinius failus.

12. Draudžiama diskutuoti, talpinti atsisiuntimus, nuotraukas susijusias su pornografija.

13. Temas privaloma talpinti tik tinkamoje skiltyje.

14. Draudžiama įžeidinėti ar kitaip pakenkti kitam forumo nariui.

15. Draudžiama išnaudoti sistemines klaidas, taip pasikeliant pranešimų skaičių ar net išgaunant tinklalapio informaciją.

16. Draudžiama siųsti užklausas, ir taip trugdyti forumo atminčiai(dar kitaip žinoma kaip DoS/DDoS).

17. Administracijos žodis yra galutinis.

18. Draudžiama kaltinti kitą žmogu nusižengimu, neturint reikiamu nurodymų.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Taisyklių neatitinkantys pranešimai šalinami be perspėjimo.

Taisyklės gali būti atitinkamai pakeičiamos, pridedamos.

 

PAKEITIMAI

2013.03.08 - pertvarkytos taisyklės.

 

Nesilaikantys šių taisyklių pirmą kartą bus įspėjami žodiniu perspėjimu, antrą kartą pažeidus taisykles jūsų lauks savaitės draudimas lankytis bendruomenėje, trečią kartą - jūs būsite išbrauktas iš bendruomenės be teisės sugrįžti.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.