Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

unitazas

[TEKSTAS][BUKKIT/VANILLA] Serverio kūrimas

bskurimas-465x190.png

Minecraft galima žaisti ir su draugais internete.Tam nereikia sudėtingų programų ar labai galingų kompiuterių. Paprasčiausiai pakanka atsisiųsti keletą failų, skirtų serverio paleidimui ir mokėti jais naudotis. Šiame gide parodysime du būdus, kaip paleisti serverį Windows ir Linux aplinkose. Visiems serveriams dirbti reikalinga Java aplinka.

 

Minecraft serverio failus ir programą laikykite viename aplanke!

 

Windows.jpg

Windows:

 


 • [*:2p33hnh9]vanilla-e1326646956448.png Vanilla Minecraft

Vanilla Minecraft – serverio programa, kuriama Mojang komandos. Šis serveris kolkas neturi galimybės naudoti žmonių kurtus įskiepius (pluginus), tačiau puikiai tinkamas žaisti naudojantis Minecraft SMP modifikacijomis, kurios praplečia žaidimo galimybes papildomais blokais ir kitomis galimybėmis. 1. [*:2p33hnh9]Įsidiegiame Java JRE aplinkos programą iš
http://java.com/
[*:2p33hnh9]Atsisiunčiame Windows serverio programą iš http://minecraft.net/

 • [*:2p33hnh9]Atsisiuntus Minecraft_Server.exe patalpinkite ją į serverio aplanką ir paleiskite. Jums bus sugeneruoti pagrindiniai serverio failai apie kurių reikšmes aprašyta straipsnio pabaigoje. Sveikiname, Jūs jau turite savo serverį!
  [*:2p33hnh9]Atsisiuntus minecraft_server.jar, failą taipogi patalpinkite serverio aplanke, tačiau nepaleiskite. Šiam failui paleisti reikalingas paleidimo failas, kuriame būtų nurodoma jį paleisti per Java programą. Serverio paleidimo failą sukursime atsidarę Notepad++ programą ir išsaugoję failą start_server.bat pavadinimu serverio aplanke. Šiame faile turi būti pateiktas vienas iš žemiau esančių kodų:

Windows (x86):

 

>java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui

 

Windows (x64):

 

>@echo off
path=%PATH%;%ProgramFiles(x86)%\Java\jre7\bin\java.exe
java -Xms512M -Xmx1024M -jar minecraft_server.jar nogui 
 • [*:2p33hnh9]Paleidimo failo kodo nustatymai:

 1. [*:2p33hnh9]-Xmx{SKAIČIUS}M – Maksimali serverio programai priskiriamos darbinės atminties (RAM) reikšmė.
  [*:2p33hnh9]-Xms{SKAIČIUS}M – Minimali serverio programai priskiriamos darbinės atminties (RAM) reikšmė.
  [*:2p33hnh9]path={FAILO ADRESAS} – Java JRE aplinkos failo vieta jūsų kietajame diske.
  [*:2p33hnh9]nogui – parametras nurodantis, jog taupant kompiuterio resursus, serveris būtų paleidžiamas per windows komandų konsolę (cmd.exe).

[*:2p33hnh9]Paleiskite serverio paleidžiamąjį failą – Minecraft_server.exe arba start_server.bat ir prisijunkite į savo serverį IP adresu localhost arba 127.0.0.1

 


 • [*:2p33hnh9]bukkit-e1326646940320.jpg Minecraft Bukkit

Minecraft Bukkit – serverio programa, kurią kuria Bukkit programuotojų komanda. Būtent ši serverio programa yra pirmaujanti savo panaudojimo galimybėmis, kadangi jinai suteikia galimybę naudotis įvairiais įskiepiais (pluginai) nemodifikuojant pačios serverio programos ir vartotojo failų. Visi įskliepiai (pluginai)talpinami viename aplanke ir patogiai valdomi. 1. [*:2p33hnh9]Įsidiegiame Java JRE aplinkos programą iš
http://java.com/
[*:2p33hnh9]Atsisiunčiame Windows serverio programą iš http://bukkit.org/ arba http://ci.bukkit.org/job/dev-CraftBukkit/.
[*:2p33hnh9]Atsisiuntus craftbukkit-1.1-R1-SNAPSHOT.jar , failą taipogi patalpinkite serverio aplanke, tačiau nepaleiskite. Šiam failui paleisti reikalingas paleidimo failas, kuriame būtų nurodoma jį paleisti per Java programą. Serverio paleidimo failą sukursime atsidarę Notepad programą ir išsaugoję failą start_server.bat pavadinimu serverio aplanke. Šiame faile turi būti pateiktas vienas iš žemiau esančių kodų:

Windows (x86):

 

>ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre7\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.0.1-R1-SNAPSHOT.jar
PAUSE

 

Windows (x64):

 

>ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre7\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.0.1-R1-SNAPSHOT.jar
PAUSE
 • [*:2p33hnh9]Paleidimo failo kodo nustatymai:

  [*:2p33hnh9]Paleiskite serverio paleidžiamąjį failą start_server.bat ir prisijunkite į savo serverį šiais IP: localhost arba 127.0.0.1

   

   

  Debian-e1326645901669.jpg

  Linux

   

   

  Linux aplinka yra patogiausia serverių laikymui ir pateikimui, kadangi dauguma VPS ir VDS paslaugų yra tiekiamos visą parą ir nereikia nuolatos laikyti savo kompiuterio įjungto, jeigu norite, kad serveris būtų pasiekiamas. Dirbant su serveriais privalu žinoti, jog įsigijus paslaugą (VPS, VDS) Java aplinka nėra į diegta į sistemą. Norėdami laikyti serverį nuolatos įjungtą, privalote į savo serverį įdiegti Screen programinę įrangą, ji leidžia paleisti serverį ir po to atsijungti nuo serverio.


  • [*:2p33hnh9]Java aplinkos įdiegimas (Debian OS):

  1. [*:2p33hnh9]Atnaujiname programinių paketų sąrašą:
  >apt-get update


  [*:2p33hnh9]Įdiegiame Java aplinką (įdiegimo navigacija – klaviatūros pagalba)

  >apt-get install sun-java6-jdk


  [*:2p33hnh9]Pasibaigus įdiegimui, patikriname ar Java aplinka tikrai įdiegta sistemoje:

  >java -version

  [*:2p33hnh9]Screen funkcijos įdiegimas (Debian OS):


  1. [*:2p33hnh9]Terminale (Putty) įveskite:
  >sudo apt-get install screen


  [*:2p33hnh9]Pasibaigus įdiegimui prieš pradedant dirbti su serveriu terminale (Putty) įveskite:

  >screen


  [*:2p33hnh9]Spauskite ENTER, kad patvirtintumėte norį dirbti Screen aplinkoje ir pradėkite darbą taip, tarsi naudotumėtės paprastu terminalu.

   


  • [*:2p33hnh9]vanilla-e1326646956448.png Vanilla Minecraft

  Vanilla Minecraft – primename, jog tai yra serverio programa, kuriama Mojang komandos. Šis serveris kolkas neturi galimybės naudoti žmonių kurtus įskiepius (pluginus), tačiau puikiai tinkamas žaisti naudojantis Minecraft SMP modifikacijomis, kurios praplečia žaidimo galimybes papildomais blokais ir kitomis galimybėmis.  1. [*:2p33hnh9]Atsisiųskite serverio JAR failą iš
  http://minecraft.net/ ir patalpinkite jį serverio aplanke.
  [*:2p33hnh9]Naudodamiesi komandų terminalu (Putty) nueikite į tą aplanką, kuriame yra minecraft_server.jar failas
  [*:2p33hnh9]Serverį paleiskite terminale, naudodamiesi tokia komanda:
  >java-Xms1024M-Xmx1024M-jar minecraft_server.jar nogui


  [*:2p33hnh9]Jūsų serverio IP bus jūsų VPS serverio IP adresas.


  • [*:2p33hnh9]Paleidimo failo kodo nustatymai:

  1. [*:2p33hnh9]-Xmx{SKAIČIUS}M – Maksimali serverio programai priskiriamos darbinės atminties (RAM) reikšmė.
   [*:2p33hnh9]-Xms{SKAIČIUS}M – Minimali serverio programai priskiriamos darbinės atminties (RAM) reikšmė.
   [*:2p33hnh9]nogui – parametras nurodantis, jog taupant serverio resursus, serveris būtų paleidžiamas per serverio terminalą (Putty).

   


  • [*:2p33hnh9]bukkit-e1326646940320.jpg Minecraft Bukkit

  Minecraft Bukkit – serverio programa, kurią kuria Bukkit programuotojų komanda. Būtent ši serverio programa yra pirmaujanti savo panaudojimo galimybėmis, kadangi jinai suteikia galimybę naudotis įvairiais įskiepiais (pluginai) nemodifikuojant pačios serverio programos ir vartotojo failų. Visi įskliepiai (pluginai)talpinami viename aplanke ir patogiai valdomi. Tai yra labiausiai serverių kūrėjų naudojama programa dėl savo techninių galimybių.  1. [*:2p33hnh9]Pirmas būdas (WinSCP ar panaši programa)


  1. [*:2p33hnh9]Atsisiunčiame Windows serverio programą iš
  http://bukkit.org/ arba http://ci.bukkit.org/job/dev-CraftBukkit/.
  [*:2p33hnh9]Tame pačiame aplanke sukurkite failą pavadinimu start.sh ir jame patalpinkite tokį kodą:
  >cat > minecraft.sh << EOF
  #!/bin/sh
  BINDIR=$(dirname "$(readlink -fn "$0")")
  cd "$BINDIR"
  java -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.0.1-R1.jar
  EOF
  chmod +x minecraft.sh


  [*:2p33hnh9]Serverį paleiskite per terminalą (Putty) su komanda:

  >./start.sh

  Arba naudodamiesi WinSCP programa pažymėdami start.sh failą dešiniu klavišu ir pasirinkdami „Execute...“ pasirinktį.

  [*:2p33hnh9]Antras būdas (Terminalas(Putty)


  1. [*:2p33hnh9]Prisijunkite prie savo serverio per SSH, pvz „Putty“.
   [*:2p33hnh9]Prisijungus į terminalą, įveskite komandą:
  >mkdir /minecraft

  Taip bus sukurtas jūsų serverio aplankas.
  [*:2p33hnh9]Kelias iki aplanko kuriame toliau dirbsime:

  >cd /minecraft


  [*:2p33hnh9]Dabar atsisiųskite naujausią rekomenduojamą CraftBukkit programą pasinaudodami šia eilute:

  >wget http://ci.bukkit.org/job/dev-CraftBukkit/promotion/latest/Recommended/artifact/target/craftbukkit-1.0.1-R1.jar

  Ši komanda atsiunčia pagrindinį serverio failą į jūsų serverio minecraft aplanką.
  [*:2p33hnh9]Naudodamiesi komanda nano sukurkite failą pavadinimu start.sh:

  >nano start.sh

  Ši komandinė eilutė atidarys teksto tvarkymo komandų eilutę failui start.sh. Tuomet įkopijuokite šį kodą:

  >#!/bin/sh
  screen java -Xmx1024M -Xincgc -jar craftbukkit-1.0.1-R1.jar


  [*:2p33hnh9]Įrašius serverio paleidimo eilutę spauskite CTRL + X, tuomet Y ir tuomet Enter – per šią procedūrą jūs iškviesite failo start.sh išsaugojimo komandą ir patvirtinsite išsaugojimą, bei išjungsite nano teksto tvarkymo komandų eilutę.
  [*:2p33hnh9]Norėdami paleisti serverį įveskite:

  >sh start.sh


  • [*:2p33hnh9]Paleidimo failo kodo nustatymai:

  1. [*:2p33hnh9]-Xincgc – serveriui priskirtos darbinės atminties (RAM) išvalymas paleidžiant programą.
   [*:2p33hnh9]-Xmx{SKAIČIUS}G - Maksimali serverio programai priskiriamos darbinės atminties (RAM) reikšmė.

   

   

  Serverių sukuriami failai:

   


  • [*:2p33hnh9]vanilla-e1326646956448.png Vanilla Minecraft


  • [*:2p33hnh9]world (aplankas) – pasaulio žemėlapio, bei žaidėjų informacijos aplankas.
   [*:2p33hnh9]banned-ips.txt – nepageidaujamų žaidėjų IP sąrašas.
   [*:2p33hnh9]banned-players.txt – nepageidaujamų žaidėjų vardų sąrašas.
   [*:2p33hnh9]ops.txt – serverio operatorių (administratorių) sąrašas.
   [*:2p33hnh9]server.log – serveryje atliktų veiksmų istorijos failas.
   [*:2p33hnh9]server.properties – pagrindinių serverio nustatymų failas.
   [*:2p33hnh9]whitelist.txt – galinčių patekti į serverį žaidėjų sąrašas.
   [*:2p33hnh9]bukkit-e1326646940320.jpg Minecraft Bukkit


  • [*:2p33hnh9]plugins (aplankas) – serverio įskiepių (pluginų) aplankas.
   [*:2p33hnh9]world (aplankas) - viršutinio pasaulio žemėlapio ir jame esančių žaidėjų informacijos aplankas.
   [*:2p33hnh9]world_nether (aplankas) - pragaro žemėlapio ir jame esančių žaidėjų informacijos aplankas.
   [*:2p33hnh9]world_the_end (aplankas) – pabaigos pasaulio žemėlapio ir jame esančių žaidėjų informacijos aplankas.
   [*:2p33hnh9]banned-ips.txt – nepageidaujamų žaidėjų IP sąrašas.
   [*:2p33hnh9]banned-players.txt – nepageidaujamų žaidėjų vardų sąrašas.
   [*:2p33hnh9]bukkit.yml – pagrindinis bukkit konfigūracijos failas, kuriame galima nustatyti tik kelis pagrindinius nustatymus – spawn teritorijos dydį, bei bukkit duomenų bazės adresą ir prisijungimus ir kt.
   [*:2p33hnh9]ops.txtt – serverio operatorių (administratorių) sąrašas.
   [*:2p33hnh9]permissions.yml – šiuo metu neturintis funkcijos teisių suteikimo vartotojams bei grupių sudarymo failas.
   [*:2p33hnh9]server.log – serveryje atliktų veiksmų istorijos failas.
   [*:2p33hnh9]server.properties – pagrindinių serverio nustatymų failas.
   [*:2p33hnh9]whitelist.txt – galinčių patekti į serverį žaidėjų sąrašas.
   [*:2p33hnh9]SERVER.PROPERTIES failo nustatymai:


  • [*:2p33hnh9]allow-nether=true/false – šis nustatymas leidžia pasirinkti ar turėtų būti generuojamas pragaro pasaulis ar ne.
   [*:2p33hnh9]level-name=world – serverio pasaulio pavadinimas .
   [*:2p33hnh9]enable-query=true/false – serverio informacijos pateikimas paieškos sistemoms.
   [*:2p33hnh9]allow-flight=true/false – nurodymas leidžiantis žaidėjams skraidyti arba ne.
   [*:2p33hnh9]server-port= – serverio veikimo kanalas, turi būti sveikas skaičius.
   [*:2p33hnh9]level-type=DEFAULT/FLAT – serverio žemėlapio tipas.
   [*:2p33hnh9]enable-rcon=false/true – išorinis prisijungimas į serverio konsolę.
   [*:2p33hnh9]level-seed= - žemėlapio konfigūravimo sėkla, gali būti parašyta betkokie simboliai.
   [*:2p33hnh9]server-ip= - serverio adresas, rekomenduojama palikti tuščią eilutę.
   [*:2p33hnh9]spawn-npcs=true/false – leidimas atsirasti kompiuterio valdomiems gyventojams.
   [*:2p33hnh9]white-list=false/true – galinčių patekti į serverį sąrašas. Išjungus – gali patekti visi norintys.
   [*:2p33hnh9]spawn-animals=true/false – leidimas serveryje atsirasti gyvūnams.
   [*:2p33hnh9]online-mode=true/false – leidimas įleisti tik nusipirkusius žaidimą vartotojus.
   [*:2p33hnh9]pvp=true/false – kova tarp žaidėjų galima arba ne.
   [*:2p33hnh9]difficulty= – žaidimo sunkumas, taikus – 0, ekstremalus - 3
   [*:2p33hnh9]gamemode= - žaidimo tipas, 0 – survival, 1 - creative
   [*:2p33hnh9]max-players= - maksimalus žaidėjų skaičius, rekomenduojama 10-čiai žaidėjų 1024Mb RAM
   [*:2p33hnh9]spawn-monsters=true/false – priešų atsiradimo leidimas
   [*:2p33hnh9]generate-structures=true/false – leidimas generuoti žemėlapyje kaimus, tvirtoves ir t.t.
   [*:2p33hnh9]view-distance=10 – kiek žemėlapio erdvės vienetų yra generuojama aplink žaidėją (3-15)
   [*:2p33hnh9]motd=A Minecraft Server – serverio dienos pranešimas matomas prisijungus ir parašius /motd

   

  Norėdami atsisiųsti įskiepių savo bukkit-e1326646940320.jpg Minecraft Bukkit serveriui, jų ieškokite tik oficialiame Bukkit įskiepių sąraše štai čia:

   

  48074751.png

   

  Susitvarkius visus nustatymus ir įsikėlus serverį, belieka jį tik tvarkingai prižiūrėti.

   

  Sukūrė: unitazas (unitazas@gmail.com)

  Gidą kopijuoti be autoriaus sutikimo DRAUŽIAMA!


  [*:2p33hnh9]-Xincgc – serveriui priskirtos darbinės atminties (RAM) išvalymas paleidžiant programą.
  [*:2p33hnh9]-Xmx{SKAIČIUS}G - Maksimali serverio programai priskiriamos darbinės atminties (RAM) reikšmė.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.