Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

batonas8

Ieskau Zmoniu i CreepersTeam su minecraft privaciu survival serveriu

Sveiki, ieskau zmoniu i CreepersTeam musu komandoje jau yra 7 zmones turime ir minecraft privatu serveri kuriame galesite zaisti priimam tik nuo 14 metu jeigu norite i musu komanda rasykite i skype: matas.cheat pakviete parasykite kad norite i komanda  :) jei norite ko paklausti rasykite i komentarus  :)

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Įdomu, bet ką galiu jums pasakyti jums patiems tikriausiai net nėra tų 14 metų ir pridedat žaidėjus tik nuo 14 metų? DA LOGIC

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Įdomu, bet ką galiu jums pasakyti jums patiems tikriausiai net nėra tų 14 metų ir pridedat žaidėjus tik nuo 14 metų? DA LOGIC

is kur zinai kiek mum metu? dalbamute?

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.