Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Breaky

[PAMOKA] Visos /res komandos Survival serveriams.

Sveiki dar kartą! Šiandien aprodysiu visas /res komandas paprastiem žaidėjam Survival serveriams. 

 

Komandos / Paaiškinimai

 

/res ? [1-6] - Parodo visas /res komandas

 

/res create [Pavadinimas] - Sukuria residencija.

 

/res remove [Pavadinimas] - Ištrina jūsų sukurtą residencija.

 

/res removeall - Ištrina visas jūsų sukurtas residencijas.

 

/res info [Pavadinimas] - Rodo visą informacija apie residencija.

 

/res list - Rodo jūsų residencijas.

 

/res list [slapyvardis] - Rodo kito žmogaus sukurtas residencijas.

 

/res limits - Rodo, kokio dydžio residencija gali statyti.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Residencijos redagavimas

-----------------------------------------------------------------------------

 

/res pset [Pavadinimas] [slapyvardis] [Flag'as] [true/false/remove] - uždeda žaidėjams jūsų residencijos privilegijas.

 

/res pset [Pavadinimas] [slapyvardis] container t - uždeda privilegijas atidaryti chestus, furnace ir t.t.

 

/res pset [Pavadinimas] [slapyvardis] build t - uždeda privilegijas statyti.

 

/res pset [Pavadinimas] [slapyvardis] use t - uždeda privilegijas naudotis crafting table ir kt.

 

/res pset [Pavadinimas] [slapyvardis] trusted t - uždeda visas privilegijas.

 

/res set [Pavadinimas] [Flag'as] [true/false/remove] - leidžia kad vanduo tekėtų, sprogtų TNT ir t.t. 

 

/res set [Pavadinimas] move t - Leidžia visiems vaikščioti jūsų residencijoje, jeigu pakeistute į f - neleistų.

 

/res set [Pavadinimas] tnt t - Leidžia TNT sprogti.

 

/res set [Pavadinimas] flow t - Leidžia kad vanduo galėtų tekėti.

 

/res set [Pavadinimas] redstone t - Leidžia kad veiktų redstone.

 

/res set [Pavadinimas] pvp t - Leidžia kad jūsų residencijoje būtų PVP.

 

/res set [Pavadinimas] monsters t - Leidžia jūsų residencijoje spawnintis mob'ams.

 

-----------------------------------------

Kitos komandos

-----------------------------------------

 

/res give [Pavadinimas] [slapyvardis] - Atiduoda residencija jūsų prašytam žmogui.

 

/res message [Pavadinimas] [enter/leave] [žinutė] - Sukuria ateidami arba išeidami iš residencijos jūsų žinutę.

 

/res message [Pavadinimas] remove [enter/leave] - Ištrina išėjimo arba įėjimo žinutes.

 

/res rename [senas Pavadinimas] [Naujas Pavadinimas] - Pakeičia residencijos pavadinimą.

 

/res tp [Pavadinimas] - Nuteleportuoja į kitą arba savo residenciją.

 

/res tpset - Nustato atsiradimo vietą.

 

/res unstuck - Jeigu esate užstrigęs jus atsrigdina.

 

 

 

 

Iki greito!

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.