Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Breaky

[PAMOKA] CobbleStone (Akmens skaldos) generatoriaus gaminimas SkyBlock serveriam

Sveiki :) Atradęs šį įdomų projektą nusprendžiau tapti jo nariu, kad galėčiau dalintis savo patirtimi bei padėčiau jums kažką atrasti.

 

Šioje pamokoje pamokysiu kaip pagaminti CobbleStone generatorių SkyBlock serveriuose. 

 

Pirma, turite padaryti štai taip:

 

bG8EhNB.jpg

 

Vėliau padėti vandenį čia:

 

UNRp4IQ.png

 

Tada padėkite ten lavą ir generatorius baigtas! Tiesiog nukirskite žemės bloką ir baigta!

 

ITVpcXI.png

 

Tačiau jeigu nesupratote pamokos galite pažiūrėti šį video:

 

 

 

 

Iki greito!

 

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.