Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Rynulis

Minecraft Epizodų Kanalas [Rynulis]

Sveiki visi. Mano vardas žaidime: Rynulis ir noriu jims pristatyti savo youtubės kanalą. Jame pagrinde kelsiu minecraft video. Video bus manau visokių. Pagrinde žaidžiu minigames ir išlikimą. Kodėl? Nesu labai gabus ant anglų kalbos, todėl mokintis modpackus man asmeniškai sunku. Galbūt kokių ir išmoksiu.

Vertinkite kaip jums atrodo. Jeigu nesunku be reikalo nespauskit "nepatinka". Man asmeniškai kiekviena žmogaus nuomonė įdomi. Jeigu darau kažką blogai, kritikuokite. Noriu kilti karieros laiptais. Manau tai yra sunkus darbas, galbūt net ne man, tačiau noriu pabandyti. Jei matysiu, jog ne mano sritis, netesiu to. 

Mano kanalas: https://www.youtube.com/user/MinecraftRynulis


Atsiprašau už sugaištą laiką.
Pagarbiai, Rynulis. :)

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

kiek tu gali visus kritikuoti 

 

kiek jūs galit kurti tuos Minecraft video? kurkis pvž. YogBox ar kažką pnš.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

kiek jūs galit kurti tuos Minecraft video? kurkis pvž. YogBox ar kažką pnš.

Gi parašiau kodėl man sunku žaisti modpackus. Nes mano anglų kalba skurdi, ir labai sunku mokintis. Taip pat kompiuteris nėra labai stiprus. :(

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.