Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

lionking

Namas-tankas (abrams M1a2 3d modelis)

pabandyk dar kartą ,beto kita kartą pasakyk ant ko spaudi

bandžiau jau daug kartų, tiesiog spauždiū tavo atsiūstą linką, paskui "Praleisti reklamą" (gal pas tave "Skip ad"), nu ir šitą meta

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

čia tavo problemos ,nes man puikiausiai veikia

nu tai sakau, kopijuok linką, skirta forumui ir kad iškarto matytuos, o dabar čia spaudinėt... laiko gaišimas

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

why the fuck you've added adf.ly? nesvarbu, turiu AD bolck'ą. you won't get the money from me :D

vistiek, nemanau, kad koks žmogus iš ten uždirba, kur jam pinigai eina? į orą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

pinigai eina i adfly banką, tada gali persivest (in my opinion). Tam aš ir užsiregistravau pabandymui ar tai tiesa ar ne

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Tema užpildyta ne pagal esamas skilties / forumo taisykles. Autorius gauna įspėjimą.

Pasidalinti


Temos nuoroda
Pasidalinti socialiniuose tinkluose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.