Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Eriux17

Nariai
  • Pranešimų kiekis

    1
  • Užsiregistravo

  • Paskutinis apsilankymas

Apie Eriux17

  • Rangas
    Naujokas
  1. Projekto pavadinimas:McPirate Svetainės adresas:Kūrima Serverio IP:mcpirate.minehost.lt Serverio versija:1.8 Serverio tipas:OP/PvP Factions Survival. Žaidimo sunkumo lygis:Normalus Administracijos kontaktai | Skype: | Email: Discord:Bliotzard#9843. Serverio aprašymas: Atsirado naujas serveris bandysim kelti aukštyn.Prašome prisijunkti ir praleisti gerai laika. Papildoma informacija: Geras servas buvo restartuotas. Nuotraukos / video: ateisit ir pamatysit.