Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Emilyte2010

Nariai
  • Pranešimų kiekis

    1
  • Užsiregistravo

  • Paskutinis apsilankymas

Apie Emilyte2010

  • Rangas
    Naujokas
  1. gal galite padeti niekaip neprisijungeme legaliame minicraft nei vienam serveri gal galite padeti kaip tai padaryti rasau slaptazodi niekas nevyksta kaip ieinu i serveri susiradusi koki nors taip ir nieko neleidzia padaryti bandau surinkti kaip ir youtube rodo /login savo slaptazodi bet niekas nevyksta kame problema PADEKITE