Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kheBassy

Nariai
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About kheBassy

  • Rank
    Naujokas

Profilio informacija

  • Lytis -
  1. K : Mc.WildFire.LT Kas tai ? A: Tai naujai atsidaręs "Minecraft" serveris,kuris yra survival tipo. Serveryje taip pat yra galimybė žaisti skyblock. K: Kas sudaro serverio komandą? A: Serverio komandą sudaro Abrikosas - Savininkas [ 15 metų ] kheBassy - Savininkas [ 17 metų ] n3z1 - Savininkas [ 16 metų ] Deathly - Serverio builderis. [ 17metų ] Kas mes tokie? MC.WILDFIRE.LT - Serverio pavadinimą sugalvojo mūsų serverio builderis, serveris iki šio pavadinimo buvo ,tuščias,jame lankydavosi tik serverio komanda,buvo įvairių bandymų pakviesti bent šiektiek žaidėjų,ir štai vieną dieną , pakvietė į šį serverį, gan nusiminė,pamatęs ,kad serveris tuščias, ir štai nusprendė prisijungti prie serverio komandos, aiškunelabai dar pasitikėjo ,bet įrodė ,kad serveris gali būti populiarus ! Visa komanda ,vieną dieną nusprendė keisti pavadinimą,ir pradėti viską iš naujo su nauju startu ! #SVEIKAS ATVYKĘS Štai toks,pirmas vaizdas atvykus į serverį, atvykus į serverį jūs draugiškai pasitiks administracija, kuri iškilus bėdai neliks jūms abėjinga. #ENCHANT TABLES Serveryje enchantinimo būdai įvairūs , su #1 Table max enchant level yra 20lvl,#2 table max enchant level yra 30 lvl, #3 table max enchant level yra 10 lvl. #KOMANDOS #PRIVILEGIJOS #SERVERIO ADRESAS mc.wildfire.lt #KONTAKTAI #SKYPE t.a.u.t.v.e #EMAIL tautve113@inbox.lt