Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Hero1ne

Nariai
  • Pranešimų kiekis

    1
  • Užsiregistravo

  • Paskutinis apsilankymas

Apie Hero1ne

  • Rangas
    Naujokas

Profilio informacija

  • Lytis -
  1. Sveiki visi www.Minecraft.e7.lt forumiečiai! Taigi šiandien paaiškinsiu kaip galite nevarkdami pasižymėti plotą nuo pat žemės gylumų iki pat dangaus aukštumų. Paaiškinimas: Taigi prisijungiate į kokį nors serverį, ir pradedate ieškoti vietos kur galėtumėte pradėti žymėtis savo plotą, dažniausiai tai atliekama mediniu kirvuku. Taigi jūs turite pasižymėti du kampus, tikiuos visi mokate tai padaryti. Kad nereikėtu su kubais žaisti, pažymėje du kampus turite parašyti komandą /res select vert (plotas pasižymį nuo bedrock'o iki pat dangaus). Viską pasidarę rašote /res create (jūsų ploto pavadinimas). Teleportacija: /res tp (jūsų ploto pavadinimas). Tai tiek šį kartą, komentuokit - sakykit ar padėjo .