Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Minecraft

Forums

 1. Minecraft pagalba

  Vieta visiems jūsų klausimams apie žaidimą.
  Jei turite kokių nors problemų, pagalbos prašyti galite būtent čia!

  92
  Pranešimai
 2. Minecraft pamokos

  Moki elgtis su žaidimu? Nori padėti kitiems? Parašyk kokią nors naudingą pamoką!

  20
  Pranešimai
 3. Minecraft diskusijos

  Diskusijos apie minecraft žaidimą, atnaujinimus, jo modifikacijas, galimybes ir visą kitą kas susiję su žaidimu

  795
  Pranešimai
 4. Statiniai

  Dalinkitės savo kurtais ar jum patikusiais žemėlapiais

  8
  Pranešimai
 5. Žaidimo papildymai

  Čia galite talpinti rastus įdomius žaidimo papildymus, savo kurtus žaidėjų apvalkalus, bei žaidimo aplinkos išvaizdos paketus.

  50
  Pranešimai
 6. Galerija

  Dalinkitės savo filmukais ir nuotraukomis iš Minecraft

  2.336
  Pranešimai
 7. OFICIALŪS GIDAI

  Šioje skiltyje talpinami Minecraft gidai, kurie yra aprašyti pagal taisykles, bei yra patvirtinti kaip veikiantys ir naudingi.
  Šioje skiltyje atsidūrę gidai taip pat yra paviešinami pagrindiniame tinklalapyje!

  54
  Pranešimai