Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Prisistatymai ir pasveikinimai

Papasakokite apie save ir pasveikinkite kitus.
Draudžiama įžeidinėti vieniems kitus ir elgtis nepagarbiai.
Čia esate visi lygūs ir visiškai vienodi, taigi nebūkite laido riteriais.

72 topics in this forum

 1. xetti (Artūras)

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 1.586 peržiūros
 2. Rusas112

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 744 peržiūros
 3. Prisistatau - kaizEn

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 1.123 peržiūros
 4. Prisistatau - coreIN

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 876 peržiūros
 5. Sveiki

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 1.163 peržiūros
 6. Prisistatymas - Kokosas

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 927 peržiūros
 7. Pristsatymas

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 1.130 peržiūros
 8. Liabūkas:3 Prisistatau.

  • 5 atsakymai(-ų)
  • 1.099 peržiūros
 9. Sw all!

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 1.112 peržiūros
 10. easydrunk.

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 1.025 peržiūros
  • 4 atsakymai(-ų)
  • 1.030 peržiūros
 11. Pristatau!!

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 905 peržiūros
 12. dainius02 prisistatymas

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 919 peržiūros
 13. Zdrova:D

  • 21 atsakymai(-ų)
  • 2.408 peržiūros
 14. labas

  • 6 atsakymai(-ų)
  • 1.142 peržiūros
 15. sveiki

  • 11 atsakymai(-ų)
  • 1.246 peržiūros
 16. Sveiki!

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 1.031 peržiūros
 17. Sveiki ;)

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 1.115 peržiūros
 18. Hi All :D

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 868 peržiūros
 19. Sveiki :)

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 936 peržiūros
 20. Sveiki!

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 1.109 peržiūros
 21. Prisistatimas

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 1.105 peržiūros
 22. Beretes pasisveikinimas

  • 6 atsakymai(-ų)
  • 1.161 peržiūros
 23. Prisistatau

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 929 peržiūros
 24. Pikexo prisistatymas :p

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 975 peržiūros