Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Prisistatymai ir pasveikinimai

Papasakokite apie save ir pasveikinkite kitus.
Draudžiama įžeidinėti vieniems kitus ir elgtis nepagarbiai.
Čia esate visi lygūs ir visiškai vienodi, taigi nebūkite laido riteriais.

72 topics in this forum

 1. xetti (Artūras)

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 907 peržiūros
 2. Rusas112

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 590 peržiūros
 3. Prisistatau - kaizEn

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 958 peržiūros
 4. Prisistatau - coreIN

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 740 peržiūros
 5. Sveiki

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 1.004 peržiūros
 6. Prisistatymas - Kokosas

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 773 peržiūros
 7. Pristsatymas

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 984 peržiūros
 8. Liabūkas:3 Prisistatau.

  • 5 atsakymai(-ų)
  • 900 peržiūros
 9. Sw all!

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 938 peržiūros
 10. easydrunk.

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 848 peržiūros
  • 4 atsakymai(-ų)
  • 725 peržiūros
 11. Pristatau!!

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 756 peržiūros
 12. dainius02 prisistatymas

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 783 peržiūros
 13. Zdrova:D

  • 21 atsakymai(-ų)
  • 2.121 peržiūros
 14. labas

  • 6 atsakymai(-ų)
  • 959 peržiūros
 15. sveiki

  • 11 atsakymai(-ų)
  • 1.035 peržiūros
 16. Sveiki!

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 865 peržiūros
 17. Sveiki ;)

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 970 peržiūros
 18. Hi All :D

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 718 peržiūros
 19. Sveiki :)

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 782 peržiūros
 20. Sveiki!

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 896 peržiūros
 21. Prisistatimas

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 943 peržiūros
 22. Beretes pasisveikinimas

  • 6 atsakymai(-ų)
  • 983 peržiūros
 23. Prisistatau

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 776 peržiūros
 24. Pikexo prisistatymas :p

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 847 peržiūros