Welcome to Lietuvių minecraft bendruomenės forumas

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Prisistatymai ir pasveikinimai

Papasakokite apie save ir pasveikinkite kitus.
Draudžiama įžeidinėti vieniems kitus ir elgtis nepagarbiai.
Čia esate visi lygūs ir visiškai vienodi, taigi nebūkite laido riteriais.

72 topics in this forum

 1. xetti (Artūras)

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 1.640 peržiūros
 2. Rusas112

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 766 peržiūros
 3. Prisistatau - kaizEn

  • 0 atsakymai(-ų)
  • 1.140 peržiūros
 4. Prisistatau - coreIN

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 889 peržiūros
 5. Sveiki

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 1.177 peržiūros
 6. Prisistatymas - Kokosas

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 938 peržiūros
 7. Pristsatymas

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 1.143 peržiūros
 8. Liabūkas:3 Prisistatau.

  • 5 atsakymai(-ų)
  • 1.117 peržiūros
 9. Sw all!

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 1.133 peržiūros
 10. easydrunk.

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 1.040 peržiūros
  • 4 atsakymai(-ų)
  • 1.057 peržiūros
 11. Pristatau!!

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 920 peržiūros
 12. dainius02 prisistatymas

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 933 peržiūros
 13. Zdrova:D

  • 21 atsakymai(-ų)
  • 2.434 peržiūros
 14. labas

  • 6 atsakymai(-ų)
  • 1.155 peržiūros
 15. sveiki

  • 11 atsakymai(-ų)
  • 1.266 peržiūros
 16. Sveiki!

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 1.047 peržiūros
 17. Sveiki ;)

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 1.134 peržiūros
 18. Hi All :D

  • 2 atsakymai(-ų)
  • 883 peržiūros
 19. Sveiki :)

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 949 peržiūros
 20. Sveiki!

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 1.123 peržiūros
 21. Prisistatimas

  • 3 atsakymai(-ų)
  • 1.121 peržiūros
 22. Beretes pasisveikinimas

  • 6 atsakymai(-ų)
  • 1.179 peržiūros
 23. Prisistatau

  • 4 atsakymai(-ų)
  • 946 peržiūros
 24. Pikexo prisistatymas :p

  • 1 atsakymai(-ų)
  • 991 peržiūros