1.7 Pre-release + 1.7.2: „Atnaujinimas, pakeitęs pasaulį“

Atnaujinimas: 1.7.2 skirtas ištaisyti keletą rimtų klaidų, įskaitant ir žaidimo neveikimą Linux operacinės sistemos kompiuteriuose. […]

Atnaujinimas: 1.7.2 skirtas ištaisyti keletą rimtų klaidų, įskaitant ir žaidimo neveikimą Linux operacinės sistemos kompiuteriuose.

Rodos, jog prie šito mes vargome metus, perkodavome daugiau, nei pusę milijono kodo eilučių, dirbome ypatingai sunkiai. Šį atnaujinimą vadiname „Atnaujinimu, pakeitusiu pasaulį“, nes žaidimas tikrai pasikeitė ne tik vidumi, bet ir išore; nuo šiol žaidimo biomų skaičius dvigubai didesnis nei anksčiau, taip pat pakeitėme daugybę kodo ruošdiamiesi įskiepių „API“.

Naujas pasaulio generatorius:

 • Dvigubai daugiau biomų, su daugybę naujų medžių, gėlių ir blokų.
 • Nauja padidinto (‘amplified’) pasaulio funkcija.
 • Mažiau vandenynų.

Nauji blokai:

 • Du nauji medžio tipai.
 • Vitražinis stiklas – blokai ir stiklai.
 • Supakuotas ledas, raudonasis smėlis, sąmanos.
 • Daugybė naujų gėlių, įskaitant ir dvigubai didesnes dabartinių augalų versijas.
 • Portalai gali būti didesnio dydžio.

Žvejyba:

 • Pridėta daugiau žuvies rūšių.
 • Perdaryta žvejybos mechanika. Nuo šiol galima pagauti ir šlamšto, ir brangenybių.
 • Užkeikimai (‘enchantments’) meškerei.

Žemėlapiai:

 • Galimybė įdėti žemėlapį į rėmus ir pakabinti ant sienos.
 • Daugybė spalvų daugybei blokų.
 • Sumažintas strigimas (‘lag’).

Perdaryti Pasiekimai ir Statistika:

 • Gavus pasiekimą žaidžiant serveryje apie tai paskelbiama visiems
 • Pridėti naujos pasiekimų ir statistikos rūšys
 • Įsijungus pasiekimų langą atsirado galimybė priartinti pavienius pasiekimus.

Žaidimo tinkle patobulinimai:

 • Serveriai nuo šiol  į savo aplanką gali įsikelti 64×64 piks. dydžio paveiksliuką, pavadinimu “server-icon.png”, kuris bus rodomas serverių sąraše.
 • Serveryje esančių žaidėjų vardų peržiūrėjimas prieš jungiantis į serverį pele užėjus ant žaidėjų skaičiaus.
 • Paslėpti pasirengimai artėjančioms vardų keitimo galimybėms.

Resursų paketai:

 • Nuo šiol vienu metu bus galima naudoti daugiau nei vieną resursų paketą (‘resource pack’)
 • Gali visiškai pakeisti jūsų žaidimo garsus, pridėti naujus ir pakeisti jau esančius
 • Serveriai gali rekomenduoti kokį resursų paketą naudoti.

Chat’o ir komandų pataisymai:

 • Naujos komandos veisti (‘spawn’)  bet kokio tipo monstrams ar4 blokams.
 • Komandų blokai gali būti patalpinti į vagoną.
 • Paspaudžiamos nuorodos pasiekimams ir daiktams.
 • Paspauskite žmogaus vardą chat’e, kad nusiųstumėte jam žinutę.

Daugybė vidinių pakeitimų:

 • Visiškai perkoduotas žaidimo tinkle (‘multiplayer’) veikimas.
 • Visiškai perdarytas garsų valdymas.
 • Naujos grafinės galimybės.
 • Primityvių Shaders palaikymas.

Ištaisytos klaidos:

 • [MC-291] – Ekranvaizdžiai (‘screenshots’) konsolėje laikomi nuorodomis
 • [MC-673] – Per audrą netamsėja dangus
 • [MC-715] – V-Sync neveikia lango rėžime (‘Window mode’)
 • [MC-784] – Raidės, pasirinkus arabų kalbą, rašomos su tarpais
 • [MC-944] – Šarvai su apsaugos (‘protection’) užkeikimu apsaugo nuo bado žalos
 • [MC-1018] – Žaibai pakalnėse tampa juodi
 • [MC-1105] – Kaimiečiai dykumoje elgiasi taip, lyg lytų, nors lyja kitur
 • [MC-1379] – Permatomos tekstūros už savęs esančią permatomą tekstūrą padaro nematoma
 • [MC-3305] – Ant ženklų ir chat’e nerodomas šriftas Cyrillic (Rusų kalboje)
 • [MC-3871] – Kauldrono vanduo negęsina ugnies / nežaloja Blaze
 • [MC-4150] – Zombių jaunikliai žuvę neduoda XP / grobio
 • [MC-4482] – Medžių sodinukai padėti fermos teritorijoje (‘Farmland’) negali būti paveikti trąšų (Bonemeal)
 • [MC-4732] – Daiktai ir ginklais genda jų net nenaudojant
 • [MC-4973] – Zombių kiauliažmogiai atsiranda net jei ‘doMobSpawning’ nustatytas į ‘false’
 • [MC-5238] – 10 Mb limitas serverio tekstūroms per mažas
 • [MC-5305] – Ugninės strėlės neužgęsta lietuje
 • [MC-5550] – Nakties laikas neleidžia iškart užmigti
 • [MC-8331] – Komandų bloko tekstas dingsta, jei būna per ilgas
 • [MC-9271] – Standartinio vieno žaidėjo (‘singleplayer’) pasaulio įsijungimas statistikoje traktuojamas kaip įėjimas į serverį
 • [MC-9547] – Neteisinga komandos `/scoreboard teams empty` paskirtis
 • [MC-9779] – Senesnės ‘ output-server.log‘ versijos išlieka kietajame diske
 • [MC-10077] – Ajasento obsidiano blokai neleidžia sukurti portalo į pragarą
 • [MC-10257] – Kai į kiaulę trenkia žaibas, ji atsiranda be kardo
 • [MC-11027] – Kirviai pagreitina plokščių (‘slabs’) sunaikinimo greitį
 • [MC-11280] – Kartais vanduo teka iš naujai sugeneruotų kaimų fermų
 • [MC-12450] –Nenurodyta komandos ‘commands.scoreboard.players.list.usage’ paskirtis
 • [MC-12454] – Komanda ‘seeFriendlyInvisibles’ nenurodyta naudojamų komandų sąraše
 • [MC-12541] – Žodžis ‘off’, skirtas sklandaus apšvietimo (‘smooth lightning’) nustatymui, rašomas iš mažųjų raidžių
 • [MC-12731] – Minecraft’as užlūžta jei redaguojate arba ištrinate LAN žaidimą
 • [MC-12769] – Kai komanda ‘/help’ naudojama su skaičiumi, didesniu nei 4, rodoma klaida
 • [MC-12984] – Jei užrakinta skrynia stumiama į jūsų galvą, žaidimas užlūžta
 • [MC-13565] – Kartais fejerverkai nesusideda į krūva (‘stack’)
 • [MC-14521] – Valtys negali būti valdomos į kairę ir dešinę naudojantis klaviatūros rodyklėmis
 • [MC-14865] – Kilimai negali užsidegti
 • [MC-15547] – Įvairios konstrukcijos (raganų lūšnos, pragaro tvirtovės) nešsisaugo pasaulio faile
 • [MC-15564] – Paleidimo klaida “Cannot determine close requested state of uncreated window”
 • [MC-15688] – Nuotykių rėžime kirviai gali sunaikinti visas plokštes.
 • [MC-16324] – Didžiulis žinučių “[SEVERE] Reached end of stream” kiekis
 • [MC-16435] – Valtys vis dar sulūžta užplaukus ant vandens lelijų
 • [MC-16849] – Priartėjus prie piramidės žaidimas užlūžta
 • [MC-17831] – Lūžis renkantis išteklių paketą (‘resource pack’)
 • [MC-18569] – Serverių išteklių paketai vis dar nepritaikyti
 • [MC-18672] – Tekstūros pradingsta panaudojus komandą „player walkSpeed to 0“
 • [MC-19483] – Palikus pasaulį vis dar girdimi garsai
 • [MC-19604] – Neveikia „/playsound records“ komanda
 • [MC-21870] – Keičiant ėjimo greitį ekranas pradeda nieko neberodyti
 • [MC-22927] – Trenkus gyvūnui jis niekada nesustoja bėgta
 • [MC-26608] – Komandos „/spreadplayers“ patvirtinimo tekstas yra neteisingas
 • [MC-26660] – Pastovus vagono garsas
 • [MC-27904] – Hindi, Malajų ir Norvegų kalbos paminėtos po du kartus
 • [MC-28400] – Gyvūnų veisimas (‘breeding’) suteikia XP, net jei ir „doMobLoot gamerule“ nustatytas į „false“
 • [MC-28405] – Balno panaudojimo garsas neveikia, jei jis panaudojamas ant kiaulės
 • [MC-28478] – Sėkmingo smūgio garsas neatitinka nurodyto ‘assets’ aplanke
 • [MC-28625] – Arklio šarvų uždėjimo garsas neveikia, jei dabartiniai šarvai pakeičiami kitais
 • [MC-29088] – Pjovimo (‘shearing’) garsas neveikia, kai pjaunamas gryba
 • [MC-29361] – Vandenynai pernelyg dideli
 • [MC-31031] – Atsiradimo (‘spawn’) kiaušiniai gali būti naudojami ant vandens, bet ne ant lavos
 • [MC-31065] – Nesigeneruoja kaimai
 • [MC-32250] – Rašybos klaida “Unable to Load Worlds” ekrane

 

Serverio failai:

jar: Spausti čia
(Jei naudojate Windows: spustelkite ant failo dešiniu pelės klavišu -> atidaryti naudojant ->java )

Apie visas rastas klaidas galite pranešti šiame puslapyje.